Security & Compliance

Certificeringen en audits

Certificeringen en audits

Certificeringen en audits

Het toezicht op onder andere veiligheid, privacy en processen is scherp. Toezichthouders als AFM, NMa, DNB of CBP leggen de lat met wet- en regelgeving steeds hoger. Bedrijven en organisaties moeten harder dan ooit werken om compliant te zijn. Ook je leverancier moet voldoen aan wet- en regelgeving, zeker als het gaat om IT.

Voor Solvinity is compliancy geen issue. Ook wij werken hard om ons huis op orde te hebben. We zijn op verschillende terreinen gecertificeerd en ondergaan audits van onder andere KPMG en BSI Management Systems met succes. Onze belangrijkste certificeringen zijn:

  • Data management operations: ISAE3402/SOC2
  • Informatiebeveiliging: ISO/IEC27001
  • Informatiebeveiliging in de gezondheidszorg: NEN7510
  • Milieumanagement: ISO 14001:2004
  • Kwaliteitsmanagement: ISO 9001:2015
Server to Service

In zeven stappen van server naar IT-service

Security

Beveilig je systeem met onze Secure Digital Communication Service

Kunnen we je verder helpen?

Bel ons op +31 (0)20 364 36 00 of stel je vraag via e-mail

stel je vraag