Online Ronde Tafel Gemeenten

21 april 2021 van 09:30 - 12:00 uur
Het post-corona tijdperk: een reset van je I&A-beleid?

Door Covid-19 hebben gemeenten zich snel weten aan te passen aan de plotselinge verandering in de manier van werken. Dit heeft ook gevolgen op lange termijn. Het levert uitdagingen op, maar biedt ook kansen en mogelijkheden voor je I&A-strategie, IT-beleid, I-governance model en werkplekconcept. 

Daarnaast vraagt het post-corona tijdperk om een nieuwe aanpak waarbij traditionele strategie- en beleidscycli plaatsmaken voor meer kort-cyclische aanpassingen en snellere besluitvorming. Deze besluiten moeten gelijktijdig wel passen in je I&A-beleid. 

Wil jij weten wat deze veranderingen betekenen voor jouw gemeente-organisatie? Waar mogelijk kansen liggen die je niet mag laten liggen? Ga dan in gesprek met experts en collega-gemeenten tijdens de interactieve online Ronde Tafel op 21 april 2021.

Inhoud

Tijdens het interactieve programma met inspirerende presentaties en break-outsessies werken we enkele belangrijke thema’s uit, zoals:

  • Voldoen je IT-strategie en governance nog in het post-corona tijdperk?
  • Hoe behoud je de regie in een snel veranderend IT-landschap?
  • Ben je voorbereid op de werkplek van de toekomst?
  • Hoe integreer je security en privacy in je I&A-beleid?

Na de Ronde Tafel heb jij een helder beeld van waar jouw organisatie staat en heb je praktische handvatten waarmee je jouw organisatie verder voor kunt bereiden op het post-corona tijdperk.

De online Ronde Tafel wordt mogelijk gemaakt door Solvinity i.s.m. Quarant, en met dank aan Microsoft. 

Programma

Programma

Rob van Ewijck (Solvinity) en Wim Hoekstra (Quarant) delen de belangrijkste conclusies uit het vooronderzoek en hun visie op de ontwikkelingen in de gemeentemarkt en de wereld van IT.

De klassieke werkplek gaat verdwijnen. Alles kan via de cloud en medewerkers werken in een virtuele omgeving met mixed reality. Dit is geen fantasie, maar een werkelijkheid die in de toekomst gerealiseerd kan worden. Wat kun je nu doen om je voor te bereiden op deze nieuwe realiteit? Hans van der Meer (Microsoft) laat zien hoe zij vorm geven aan de werkplek van de toekomst.

Tijd om zelf aan de slag te gaan! Met een expert en collega-gemeenten werk je vraagstukken uit, rondom thema’s als IT-strategie, governance, werkplek, sourcing en security.

We delen de belangrijkste uitkomsten van de breakoutsessies met elkaar. Deze vormen de basis van de post-corona roadmap voor jouw gemeente.

De snelle digitale en maatschappelijke ontwikkelingen maken het uitdagend om koers te houden. Klaas Heek (Solvinity) laat via een strategie dashboard zien hoe je grip krijgt op je IT-ecosysteem, in lijn met je organisatorische doelstellingen.

Rob en Wim sluiten de ochtend af met de key take aways voor een toekomstbestendig post-corona I&A-beleid.  

Sprekers

Sprekers

Rob van Ewijck - Business Manager Public, Solvinity

Vanuit verschillende sales- en consultancyrollen heeft Rob brede kennis en ervaring opgedaan van outsourcingstrajecten, die hij in zijn huidige rol graag deelt met gemeenten en andere overheidsorganisaties. Hij heeft een speciale interesse ontwikkeld voor complexe vraagstukken rondom bedrijfscontinuïteit, informatiebeveiliging en compliance, waarmee hij organisaties dan ook graag met een tomeloos enthousiasme verder helpt. 

Wim Hoekstra - Consultant en Partner, Quarant

Als Consultant zet Wim zich ruim 20 jaar in voor lokale overheden. Hij is ervan overtuigd dat organisaties de mogelijkheden van digitalisering nog lang niet optimaal benutten. Hij helpt gemeenten om hun excellente dienstverlening op orde te krijgen, met als doel bij te dragen aan een krachtige overheid die klaarstaat voor haar burgers. Dit doet hij op het gebied van cloudstrategie, werkplekconcepten, informatievoorziening en automatisering. De menskant staat daarbij centraal. Het schakelen tussen strategisch en tactisch niveau houdt hem scherp.

Hans van der Meer - Sr. Business Group Manager, Microsoft

Hans van der Meer is met 30 jaar ervaring bij Microsoft in verschillende functies een echte expert op het gebied van de Moderne werkplek, Compliance, Security en Productivity, gebaseerd op Microsoft 365. Kennis die hij graag deelt als inspirator en spreker voor organisaties die op een toekomstbestendige manier verder willen met hun IT. Door de verbinding te leggen tussen de technologie en mensen helpt hij klanten met het succesvol adopteren van de nieuwste mogelijkheden van Microsoft 365.

Klaas Heek - Solution Architect, Solvinity​

Met 25 jaar ervaring in IT in verschillende rollen helpt Klaas organisaties digitale technologie optimaal in te zetten om vooruit te komen. Zijn kracht ligt in het verbinden van de vraag van de klant met technologie, mens en proces. Door te luisteren, visualiseren en naast techniek ook de menselijke maat te hanteren. Met humor, creativiteit en kennis van zaken. Klaas bedenkt graag nieuwe concepten, waaronder het Interactief Strategie Dashboard voor de IT-afdeling, dat organisaties inzicht en regie biedt over het uitdijende IT-ecosysteem en deze in lijn brengt met organisatorische doelstellingen.

Voor wie is dit interessant?

Het event is interessant voor I&A- en IT-managers, team en -projectleiders, programmamanagers Digitale Transformatie, CIO’s en hoofden bedrijfsvoering, beheer en informatievoorziening van gemeenten.

Meld je aan

Aanmelden

Deelname is gratis. Je ontvangt binnen enkele minuten na jouw aanmelding een bevestiging per mail.