Download het
'Solvinity Cybersecurity
Report 2024'

Solvinity heeft voor de derde keer onderzoek gedaan naar de cybersecurity en weerbaarheid van Nederlandse organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met Panelwizard onder bijna 500 IT-professionals.  

Deze editie bevat belangrijke bevindingen over onder andere het verschil in het beschermen tegen cyberdreigingen tussen kleinere en grotere organisaties. Dit verschil uit zich in verschillende facetten van het onderzoek. 

Ben je benieuwd naar de stand van zaken op het gebied van cybersecurity? Wil je weten welke aanbevelingen onze experts geven voor het verhogen van je weerbaarheid? Lees de belangrijkste onderzoeksresultaten in dit rapport.  

Met daarin: