Service
Integration & management

Eén partner, verantwoordelijk voor de kwaliteit van jouw
IT-operatie

Hoe groter je IT-omgeving, hoe meer betrokken partijen en hoe moeilijker de kwaliteit te managen is richting de eindgebruiker. Wij helpen je hierbij. Met Service Integration & Management (SIAM) managen wij die kwaliteit voor je. Van de aansturing van en samenwerking met de leveranciers, tot integratie van nieuwe initiatieven. Zo kun jij je focussen op prestaties en resultaat, zoals het hoort.

zorgeloos

Zorgeloos IT Management

Laat de dagelijkse aansturing van IT-dienstverleners over aan jouw service integrator. Eén centraal aanspreekpunt waarin alle externe IT-dienstverlening samenkomt. Snel, kwalitatief en flexibel. Zorgeloos SIAM betekent:

Kwaliteit in alles dat met je IT te maken heeft
Sneller handelen binnen de IT-keten
Focus kunnen verleggen van controle naar innovatie

Verantwoordelijk

Contractuele of operationele
verantwoordelijkheid?

Met goede regie over IT-diensten stemmen we jouw behoefte als klant en wat
IT-dienstverleners bieden op elkaar af. Zo managen we niet alleen de betrokken partijen, maar helpen we jou juist ook met de integratie van nieuwe initiatieven. Je kunt kiezen voor contractuele en operationele verantwoordelijkheid.

Contractuele verantwoordelijkheid

Wij treden namens jou op als opdrachtgever. Lopende contracten nemen we over. Afspraken en verplichtingen leggen we vast in overeenkomsten en contracten, zoals SLA’s, die wij voor je bewaken en waarover we aan je rapporteren.

shop-cashier-man
Operationele verantwoordelijkheid

Jouw IT-diensten onderhouden en bewaken we geheel of gedeeltelijk. De samenwerking met partners leggen we vast in een Operational Level Agreement. Op basis daarvan voeren wij de afspraken en procedures uit.

SIM

Sterk beleid, heldere doelen
en een betrouwbare copiloot

Hoe sterker jouw beleid, hoe beter de sturing voor je IT. En al helemaal met een betrouwbare copiloot. Deze copiloot, onze Service Integration Manager (SIM), brengt vraag en aanbod samen. De SIM acteert voor zowel jou, als klant, als voor alle toeleveranciers. De kwaliteit van de dienstverlening richting de eindgebruiker staat hierbij centraal. Dit houdt in:
Tijdige en juiste levering van je IT-diensten
Sterke focus op continue verbetering van diensten, servicelevels en bijbehorende processen
Monitoring en beheer van verschillende contractafspraken met derde partijen
Borgen van kwaliteit van de operatie en de samenwerking tussen verschillende IT-leveranciers

Aan de slag met Service
Integration & Management?

Zorg met kwaliteit en overzicht dat je vooruit kunt kijken. Laat Service Integration & Management over aan Solvinity. Zo kun jij je richten op jullie beleid en heldere doelen stellen voor de toekomst.

Neem contact met ons op.
Background Icon