Download hier het E-book
Gemeenten na corona
5 focuspunten voor IT

Nederlandse gemeenten staan voor serieuze uitdagingen. De informatie-samenleving heeft burgers mondiger gemaakt en nieuwe verwachtingen gewekt. Mocht er nog twijfel bestaan over de urgentie om veranderingen aan te brengen in de gemeentelijke data- en kennisinfrastructuur, dan heeft de COVID-19 pandemie daar definitief een einde aan gemaakt. De noodzaak om flexibeler te kunnen inspelen op verandering is door iedereen gevoeld. 

In dit boekje schetsen wij de vijf belangrijkste focuspunten voor gemeenten die snel een duurzame verandering in gang willen zetten.