Download hier de
Solvinity Migratiewijzer

8 mogelijke migratiescenario's

Migreren naar de cloud betekent keuzes maken. Verhuis je bestaande applicaties mee, bouw je ze opnieuw op in de cloud of vervang je ze door SaaS-oplossingen? En hoe maak je daarbij de juiste security en compliance afwegingen?

Je hebt onze migratiewijzer doorlopen en bent zo door vraag en antwoord tot het beste migratiescenario gekomen. Maar elke functionaliteit vraagt om een andere aanpak en daarbij hoort ook een ander migratiescenario. 

Download hier de Solvinity Migratiewijzer en ontdek keer op keer wat voor jou het juiste scenario is. Je komt alles te weten over: