22 december 2021

De juiste strategische keuzes maak je met een Cloud Architecture Assessment

De overstap naar public cloud is voor veel organisaties onvermijdelijk bij hun digitale transformatie. Deze stap kun je niet alleen vanuit technisch oogpunt voltooien. Om maximale waarde uit public cloud te halen en de voordelen in schaalbaarheid en wendbaarheid optimaal te benutten, zijn strategische keuzes nodig. 

Hóe je je cloudomgeving inricht, maakt een wereld van verschil voor de business value. De juiste strategische keuzes leiden tot concurrentievoordeel en een toekomstbestendige basis voor je organisatie; verkeerde keuzes kunnen leiden tot een onveilige, onstabiele en zeer dure omgeving. 

Het is daarom verstandig om je huidige cloudarchitectuur met regelmaat te (laten) beoordelen. Heb je de juiste keuzes gemaakt? Zijn er nu betere keuzes te maken, dankzij voortschrijdend inzicht of op basis van nieuwe features en mogelijkheden? Dit zijn de grote vragen waar een Cloud Architecture Assessment antwoord op geeft. 

"Tot voor kort bestond cloudarchitectuur uit security, betrouwbaarheid, operational excellence, performance efficiency en kostenoptimalisatie. Recentelijk heeft AWS daar duurzaamheid als zesde pijler aan toegevoegd."

De zes pijlers van een cloudarchitectuur

In public cloud, of het nu AWS, Microsoft of Google is, worden gedegen architecturen opgezet op basis van een framework. Tot voor kort bestond deze uit vijf pijlers: security, betrouwbaarheid, operational excellence, performance efficiency en kostenoptimalisatie.  

Recentelijk heeft AWS ervoor gekozen om ‘duurzaamheid’ als zesde pijler toe te voegen. De ecologische voetafdruk van de bedrijfsvoering wordt steeds belangrijker en dat geldt óók voor het gebruik van public cloud. Het is te verwachten dat de andere public cloud spelers snel zullen volgen. Uiteindelijk dient deze nieuwe pijler te leiden tot milieuverantwoord gebruik van public cloud. 

Deze pijlers – die elkaar regelmatig overlappen – bieden het framework om de cloudarchitectuur te bekijken én te beoordelen, bijvoorbeeld welke clouddiensten bieden de meeste toegevoegde waarde aan je organisatie. Je kunt beter inschatten welke keuzes bijdragen aan gedegen governance of daar juist afbreuk aan doen. Kortom, het assessment geeft een helder beeld van de strategische impact op je organisatie. 

Pijler 1: Security ​

Security is altijd al complex geweest, maar ontwikkelingen in cloudtechnologie doen daar nog een schepje bovenop. Criminelen misbruiken tegenwoordig een breed scala aan kwetsbaarheden in onder meer systeemconfiguraties, operationele praktijken én gebruikersgedrag. En naarmate de complexiteit van systemen, de onderlinge verbondenheid en de verscheidenheid aan gebruikers toenemen, krijgen aanvallers meer mogelijkheden om onbeschermde delen van een omgeving te identificeren en systemen naar hun hand te zetten. 

Security is ‘job zero’ binnen iedere cloudarchitectuur. Het borgt de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van je bedrijfsvoering tegen opzettelijke aanvallen en misbruik van waardevolle data en systemen. 

 • Is mijn cloudomgeving voldoende beveiligd tegen inbreuk? 
  • Kan een indringer via één onderdeel de gehele omgeving binnenkomen? 
  • Is gevoelige informatie toegankelijk voor iedereen of alleen voor bevoegd personeel? 
  • Is gevoelige informatie publiek toegankelijk of alleen intern benaderbaar? 
 • Voldoet mijn cloudarchitectuur aan de compliance-eisen van mijn organisatie? 

Pijler 2: Betrouwbaarheid

Een betrouwbare cloudarchitectuur is zowel veerkrachtig als beschikbaar. Veerkracht is het vermogen van een systeem om te herstellen van storingen en te blijven functioneren. Het doel van veerkracht is om de applicatie weer volledig functionerend te krijgen na een verstoring. Beschikbaarheid draait erom of gebruikers toegang hebben tot de omgeving wanneer zij dat nodig hebben. 

Het is praktisch onmogelijk om storingen volledig te voorkomen. In de beroemde woorden van de CTO van AWS, Werner Vogels: “Everything fails all the time”. De sleutel tot een betrouwbare cloudarchitectuur draait dus om het vermogen de impact van een verstoring tot een minimum te beperken. 

 • Is de omgeving zo ingericht dat mijn teams in staat zijn tijdig op verstoringen te reageren? 
 • Zijn voldoende maatregelen genomen om te zorgen dat verstoringen de bedrijfsvoering zo kort mogelijk beperken? 

Pijler 3: Operational excellence

Deze pijler draait om alle werkzaamheden en processen die applicaties draaiende houden. Implementaties moeten betrouwbaar, voorspelbaar en het liefst geautomatiseerd zijn om de kans op menselijke fouten te verkleinen. Snelle en goed gestructureerde implementatieprocessen zorgen er niet alleen voor dat je product releases en bug fixes sneller uit kunt rollen, maar geven ook extra zekerheid, zodat je bijvoorbeeld óók snel updates kunt terugdraaien bij problemen. 

 • Ondersteunt mijn cloudarchitectuur de gewenste time-to-market? 
 • Maakt de cloudarchitectuur de organisatie wendbaarder? 

Pijler 4: Performance efficiency

Performance efficiency is het vermogen om je omgeving op een efficiënte manier op te schalen om aan veranderende gebruikseisen te voldoen. Dat gaat in de cloud een stuk makkelijker dan in een on-premises architectuur. Er is geen noodzaak om fysiek een machine neer te zetten met bepaalde specificaties – in de cloud kun je dat automatiseren. Zo zorg je dat altijd aan de gebruikseisen kan worden voldaan. 

Maar het omgekeerde kan natuurlijk óók het geval zijn: dat je een omgeving hebt neergezet met veel te krachtige specificaties. In dat geval betekent performance efficiency dat je monitort op onderbenutting en overgaat tot afschalen van capaciteit. 

 • Is de capaciteit van je cloudomgeving optimaal ingesteld op de eisen van de business? 
 • Leiden de gemaakte keuzes in mijn architectuur tot een optimale performance van applicaties en systemen? 

Pijler 5: Kostenoptimalisatie

Deze pijler heeft de meeste overlap met alle voornoemde aspecten: ervoor zorgen dat de kosten van een cloudomgeving goed zijn afgestemd op de workloads. Daar is enorm veel flexibiliteit in mogelijk, en dus veel kansen tot optimalisatie. Ga je voor on-demand opschalen van je omgeving, reserveer je op jaarbasis reservecapaciteit tegen een bepaalde korting, of zet je eerder in op spot instances (waar rekenkracht tegen lage prijzen wordt geveild voor tijdstippen waarop de algehele belasting van een cloud provider laag is)?   

Kostenoptimalisatie draait niet alleen om het beperken van de kosten. Waar IT bijvoorbeeld alleen de kosten ziet oplopen, ziet een marketing- of salesafdeling meer conversies. Dit is een van de grote voordelen van de cloud: je kunt de business logica zeer goed vergelijken met de investeringen, waardoor je transparantie creëert die kostenoptimalisatie bevordert. 

 • Zijn de kosten in alle aspecten van de cloudarchitectuur optimaal afgestemd op de behoeften van de bedrijfsvoering? 
 • Is de omgeving kosteneffectief ingericht, met het oog op een optimale total cost of ownership? 

Pijler 6: Duurzaamheid

Duurzaamheid draait om efficiëntie in het gebruik van middelen, en dan met name het energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan microservices, waarmee je niet alleen veel efficiënter nieuwe functionaliteiten kunt ontwikkelen, maar ook veel fijnmaziger kunt regelen welke services op welk moment actief zijn. Een ander voorbeeld is de efficiëntie van de code. Zo draait iedere omgeving met enige regelmaat bepaalde checks. Zijn al die checks per se iedere minuut nodig, of kunnen de intervallen worden vergroot? Dat lijkt een klein verschil, maar de gemiddelde cloudomgeving voert zeer veel van dit soort processen uit. Bij elkaar opgeteld maken dit soort aanpassingen een wereld van verschil in energie-efficiëntie – en dus in duurzaamheid. 

 • Welke doelstellingen in maatschappelijk verantwoord ondernemen (‘MVO’) en ESG (‘Environment, Society & Governance’) streeft de organisatie na? 
 • Welke workloads of omgevingen komen in aanmerking om te verduurzamen? 
 • Welke optimalisaties kan ik identificeren én realiseren om public cloud omgevingen duurzamer te maken? 
"Een goede partner helpt je om in de spiegel te kijken en begeleidt je in de beoordeling van je cloudarchitectuur. En stelt daarbij vooral vragen die je tot nadenken aanzet."

Pijler 7: een frisse blik

Deze pijler valt buiten het framework van een cloudarchitectuur, maar is van grote toegevoegde waarde voor een assessment. Het kan immers moeilijk zijn om je eigen keuzes te beoordelen. 

Een goede partner kan hierin ondersteunen. Deze helpt je om in de spiegel te kijken en begeleidt je in de beoordeling van je cloudarchitectuur. En stelt daarbij vooral vragen die je tot nadenken aanzet, zonder als criticaster op te treden die alleen vertelt wat je fout doet. 

Dit is wat Solvinity biedt met onze Cloud Architecture Assessment. Onze consultants toetsen op basis van best practices, industriestandaarden (zoals de zes pijlers in dit artikel) en strikte compliance-normen of je cloudarchitectuur toekomstbestendig is en optimaal bijdraagt aan de behoeften van jouw organisatie. Dat leidt tot een gedegen en onderbouwd cloudrapport met pragmatische aanbevelingen; een gepersonaliseerd advies over onder meer de aanpak, resourcing en te volgen best practices; én persoonlijke begeleiding tijdens en na het assessment. 

Wil je weten wat het Cloud Architecture Assessment voor jouw organisatie kan betekenen? Bekijk deze brochure, of neem direct contact op via info@solvinity.com of +31 (0)20 364 36 00. 

Meer weten over onze Cloud Architecture Assessment?

Bekijk deze brochure met een overzicht van alle functionaliteiten, of neem direct contact op via info@solvinity.com of +31 (0)20 364 36 00.