27 oktober 2020

Gemeenten digitaliseren niet alleen

De overheid wil het de burger en ondernemer zo gemakkelijk mogelijk maken. Digitalisering van de dienstverlening is daarbij onmisbaar. Dat is – heel kort samengevat – de belangrijkste boodschap uit de Digitale Agenda Gemeenten 2024 die onlangs is uitgebracht door de VNG. Maar hoe doe je dat?

Digitalisering van de dienstverlening is, zoals zo vaak, makkelijker gezegd dan gedaan. Er komt namelijk nogal het een en ander op gemeenten af wat van invloed is op hun IT-omgeving. Denk aan politieke ontwikkelingen (onder meer de privacywetgeving), economische ontwikkelingen (bijvoorbeeld het duurzaamheidsdenken) en sociale ontwikkelingen (bijvoorbeeld de coronacrisis waardoor we mensen liefst zo min mogelijk naar het gemeentehuis willen laten komen, maar ook de vergrijzing, waardoor grote verschillen in digitale vaardigheid ontstaan). En dan zijn er natuurlijk nog de razendsnelle technologische ontwikkelingen, zeker ook op het gebied van veiligheid en de cloud. Ga er maar aan staan!

“Mijn advies aan gemeenten luidt dan ook: zoek elkaar op!”

Iedereen doet het anders

Interessant om te zien is dat in gemeentelijk Nederland elke gemeente haar eigen invulling geeft aan de digitale transitie. Er zijn gemeenten die blijven investeren in hardware en alles zelf willen blijven doen. Maar er zijn ook gemeenten die er juist voor kiezen alles uit te besteden en alleen de regie te blijven voeren. Tussen die twee uitersten zijn tal van varianten zichtbaar. Zoals gemeenten die elkaar opzoeken om vanuit een soort shared servicecenter-gedachte een aantal IT-diensten gezamenlijk te gaan doen, denk aan een gezamenlijk securitybeleid en een gezamenlijke infrastructuur, en daar efficiency uit halen. Ook hier zie je samenwerkende gemeenten die dat in eigen beheer doen, en zijn er die dat gezamenlijk uitbesteden aan een derde partij.

Een ‘one-size-fits-all’ oplossing bestaat niet. Uitbesteden heeft bijvoorbeeld weinig zin als je daar als gemeente nog niet klaar voor bent. Wat je wel kunt doen (en zou moeten doen) is je afvragen wat je kunt doen om een solide basis op te bouwen die je gemeente voorbereidt op een digitale toekomst. Maar ook daar zou ik willen aanraden het niet alleen te doen. Door andere partijen aan te haken, kun je gebruikmaken van de leermomenten van anderen en voorkom je dat je op termijn voor (kostbare) verrassingen komt te staan. Mijn advies aan gemeenten luidt dan ook: zoek elkaar op!

En vraag vooral hulp bij specialistische partijen in de markt om de noodzakelijke stappen te zetten in de digitale transitie. Wij houden bijvoorbeeld alle ontwikkelingen bij en kunnen state-of-the-art-oplossingen aanbieden, die ook nog volledig aansluiten bij de eisen die de overheid aan gemeenten stelt, zoals ISO 27001 en de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

De Digitale Agenda Gemeenten 2024 spreekt zich ook uit over het verhogen van de gemeentelijke weerbaarheid. Bij veel gemeenten functioneert de IT-infrastructuur wel, maar zijn in de loop der jaren steeds meer componenten ‘aan elkaar geknoopt’. In zo’n situatie valt het niet mee de richtlijnen van de Agenda Digitale Veiligheid te volgen. Met de opkomst van de cloud, de toenemende verSaaSing, en de groeiende druk vanuit de overheid om de veiligheid op orde te krijgen, wordt het steeds belangrijker die ‘knoop’ te ontwarren.

“De verwachting is dat ongeveer 80 procent van alle applicaties die door gemeenten worden gebruikt, binnen een aantal jaar gewoon vanuit de cloud beschikbaar is.”

Doorhakken die knoop

De verwachting is dat ongeveer tachtig procent van alle applicaties die door gemeenten worden gebruikt, binnen een aantal jaar gewoon vanuit de cloud beschikbaar is. Daarvoor heeft een gemeente dan dus geen eigen infrastructuur meer nodig. Wel doemt er een ander vraagstuk op: hoe knoop je al die applicaties in de cloud aan elkaar en hoe zorg je ervoor dat alle data actueel en accuraat blijft – en beveiligd bovendien? Daarin zien wij bij Solvinity een veranderende rol voor onszelf: van alleen het secure managen van infrastructuur naar ook een belangrijke rol spelen bij de veilige service-integratie van applicaties en data.

En nee, outsourcen betekent natuurlijk niet dat je als gemeente de regie uit handen geeft en/of niet langer verantwoordelijk zou zijn voor de eigen informatiebeveiliging. De gemeente houdt de regie over de IT-omgeving en de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Wel helpen we om daar invulling aan te geven. Zoals we ook helpen om invulling te geven aan de verantwoordelijkheid voor de informatiebeveiliging. Bijvoorbeeld met ons security awareness-programma, dat helpt om medewerkers op alle niveaus alert te maken – en te houden – op mogelijke onveilige situaties en hun rol daarin.

No 'standalone'

De standalone computer is jaren geleden al ten grave gedragen. Ook gemeenten raad ik aan niet ‘standalone’ te blijven in de digitale transitie, maar om ervaringsdeskundigen en specialisten op te zoeken en samen met hen te werken aan het realiseren van optimale en veilige digitale dienstverlening.

Die kans bieden we je tijdens het online event ‘Digitale Agenda 2024’ op 19 november, dat wij organiseren i.s.m. AG Connect. In een interactief online programma ga je met ervaringsdeskundigen uit de gemeentewereld in gesprek over digitale transformatie en de voor- en nadelen van het uitbesteden van IT. Aan bod komen onderwerpen zoals de afwegingen, het behoud van controle over IT en de juiste bescherming tegen cybercriminaliteit.

Voor meer informatie of om je aan te melden ga je naar:
Digitale Agenda 2024: IT wel of niet uitbesteden, hoe maak je de keuze?

Wil jij verder in gesprek? Neem contact op met onze Business Manager Anil Ozdemir (06-82119991 / anil.ozdemir@solvinity.com).

Meld je aan voor de Solvinity Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, blogs, artikelen en events.
Background Icon

Lees ook

Meer