20 december 2019

In de wolken met een soepel draaiende ontwikkelmotor

Snel nieuwe software kunnen ontwikkelen is voor veel organisaties de sleutel tot een gezonde digitale toekomst. De tools die inmiddels beschikbaar zijn om snel gericht te kunnen innoveren, zijn vaak moeilijk te combineren met die andere belangrijke ontwikkeling: IT outsourcing. Solvinity levert de oplossing met Integrated Delivery.

Onderzoeksbureau IDC voorspelde onlangs in zijn 2020 Predictions dat bijna tweederde van de grote ondernemingen in 2025 zeer productieve softwareproducenten zullen zijn, waar dagelijks nieuwe code wordt uitgerold. CI/CD en DevOps zijn volgens het bureau de beste methoden om code snel en betrouwbaar te kunnen produceren.

De belangrijkste drijvende kracht achter deze ontwikkeling is de cloud. Dankzij de cloud is het mogelijk software als een service aan te bieden. Dat betekent dat eindgebruikers altijd kunnen beschikken over de laatste versie van hun applicaties, dankzij een voortdurende reeks kleine updates die automatisch en ongemerkt worden doorgevoerd. Dat proces is beter voor eindgebruikers, die nooit meer op updates hoeven te wachten; beter voor leveranciers, die daardoor veel meer grip krijgen op de prestaties van hun applicaties; en beter voor de veiligheid, omdat updates en patches nu niet meer blijven liggen tot het de klant belieft ze toe te voegen.

Maar bovenal is de cloud een zegen voor ontwikkelaars! De cloud is namelijk bij uitstek geschikt om voortdurend vele kleine verbeteringen in het product te integreren en op te leveren, in plaats van eens in de zoveel tijd grote en ingrijpende veranderingen door te voeren. Dat proces noemen we Continuous Integration en Continuous Delivery of CI/CD.

CI/CD en DevOps

Continuous Integration is een technische oplossing om toepassingen consistent en geautomatiseerd te bouwen, te bundelen en te testen. Het maakt codewijzigingen veel makkelijker te integreren, waardoor het voor ontwikkelaars veel eenvoudiger wordt kleine wijzigingen door te voeren. Die manier van werken leidt tot betere communicatie tussen de teams en software van veel hogere kwaliteit.

Continuous Delivery zorgt er vervolgens voor dat de geteste en gebundelde codewijzigingen geautomatiseerd worden aangeleverd bij de verschillende ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Een goede CD-oplossing zorgt er dan meteen ook voor dat alle nodige service calls en procedures worden uitgevoerd die nodig zijn om de aangepaste toepassing te kunnen uitrollen.

CI/CD sluit geweldig aan bij DevOps, de populaire software engineering methode die tot doel heeft softwareontwikkeling (Dev) en softwareoperaties (Ops) bij elkaar te brengen. Het hoofdkenmerk van DevOps is dat het nadrukkelijk gebruikmaakt van automatisering en monitoring in alle onderdelen van de software-ontwikkeling, van integratie, testen en release tot deployment en infrastructuurmanagement. In feite is CI/CD de tool die organisaties nodig hebben om DevOps goed te laten werken.

Managed Services

CI/CD en DevOps zijn uitermate geschikt om de applicatie-explosie in de hand te houden die ook door IDC wordt voorspeld (het bureau verwacht dat in 2023 al meer dan 500 miljoen digitale toepassingen en diensten uit de cloud zijn komen rollen). Maar dat is niet het hele verhaal. Steeds vaker doen bedrijven namelijk een beroep op externe specialisten. Met name de dagelijkse operatie (de standaarddiensten die niet tot de onderscheidende kerntaken van de organisatie behoren) wordt steeds vaker overgelaten aan Managed Service Providers (MSP), zoals Solvinity. Dat betekent wel dat Dev en Ops steeds vaker bij verschillende organisaties komen te liggen.

De grootste uitdaging die IDC ziet voor organisaties die zich in de komende jaren richten op software-ontwikkeling, is dat DevOps teams kunnen vastlopen in ‘culturele inertie’. Een gezonde samenwerkingscultuur tussen ontwikkelaars, operationele afdelingen en product- en businessmanagers is volgens IDC essentieel om de snelheid te bereiken die nodig is om concurrerend te blijven.

Voor ons komt dat niet als een verrassing. Wij zijn al jaren geleden, in nauwe samenwerking met bestaande klanten, begonnen met de ontwikkeling van oplossingen die twee essentiële ontwikkelingen bij elkaar brengen: de outsourcing van standaard IT-diensten en de versnelde ontwikkeling en implementatie van nieuwe software-code.

Integrated Delivery en Stretched DevOps

Solvinity heeft een software release methode ontwikkeld voor organisaties die hun IT-infrastructuur en -beheer (deels) hebben uitbesteed, maar wel met regelmaat eigen nieuwe software releasen. De methodiek heet Integrated Delivery en heeft als doel voorspelbaar, veilig en snel nieuwe functionaliteit op te leveren. Het succes van de methode ligt met name in de samenwerking binnen een dedicated cloud management system, waarmee de development teams aan klantzijde en onze operations teams toegang krijgen tot een ‘online CI/CD productielijn’.

Met Integrated Delivery wordt het gehele release proces geautomatiseerd volgens een standaard portfolio van diensten, platformen en tools. Hierbij werken alle betrokken partijen optimaal samen, van ontwikkelaars en beheerders tot de business, eindgebruikers en securitymedewerkers. Daar hoort ook een aangepast samenwerkingsmodel bij, waarmee de muren tussen klant en leverancier worden overbrugd. Solvinity noemt dat “Stretched DevOps”: development en operations teams die weliswaar op papier bij verschillende organisaties werken, maar in de praktijk op de locatie van de klant samen toewerken naar een voortdurende, voorspelbare en veilige stroom functionaliteit.

Integrated Delivery biedt een kant en klare, gecontroleerde en geautomatiseerde ‘supply chain’ voor bedrijfssoftware, die gebruikmaakt van alle belangrijke CI/CD-componenten, van containers en microservices tot orkestratiesystemen. Het stelt organisaties in staat IT-expertise uit te besteden waar ze niet zelf meer in kunnen of willen investeren, en toch gebruik te maken van de snelheid en flexibiliteit die nodig is om de organisatie ook in de toekomst concurrerend te houden.

Iedere organisatie wil snel kunnen innoveren – maar zelf investeren in álle expertise die nodig is om snel te kunnen ontwikkelen, is tegenwoordig gelukkig niet meer nodig. Samenwerken met een partner die een platform biedt waarmee het eigen development team direct kan samenwerken met externe operationele specialisten is de sleutel.
Solvinity. Secure Managed IT Services voor Integrated Delivery en Stretched DevOps. Bel ons voor een afspraak.

Kunnen we je verder helpen?

Neem contact met ons op.
Background Icon

Lees ook

Meer

Sign up for the Solvinity Newsletter

Receive the latest news, blogs, articles and events, every quarter. Subscribe to our newsletter.