27 januari 2021

Verder dan de SLA: van tactisch naar strategisch partnerschap

Het is goed om voorbereid te zijn op verandering. Het is nog beter te weten welke richting je moet kiezen om optimaal van verandering gebruik te maken.

In de afgelopen 15 jaar heeft Solvinity alle belangrijke ontwikkelingen op het gebied van IT van dichtbij meegemaakt. Van de opkomst van de cloud, tot de enorme veranderingen die in gang zijn gezet door COVID-19 afgelopen jaar. We hebben voortdurend onze kennis van veilige en betrouwbare IT-infrastructuren toegepast op de snel veranderende realiteit. Zo komen we steeds weer tot nieuwe oplossingen die onze klanten werk en zorgen uit handen nemen, terwijl hun weerbaarheid, flexibiliteit en efficiency blijven groeien.

Ook in 2021 blijven we samen met onze klanten werken aan het verwezenlijken van hun wensen. Zowel tactisch als strategisch, en altijd op een veilige en toekomstbestendige manier. Daarbij kijken we verder dan de SLA lang is, zodat we onze klanten proactief kunnen adviseren bij de digitalisering van hun dienstverlening.

“Veel organisaties grijpen de huidige tijd aan om te vernieuwen. De digitale transformatie is weer helemaal terug van weggeweest.”

Gebruikmaken van de crisis

Wie op dit moment om zich heen kijkt, ziet hoe overal mensen aan het verbouwen zijn geslagen. Door de coronacrisis zijn dure vakanties even niet mogelijk, en in plaats daarvan grijpen mensen de gelegenheid aan om hun huis eens flink onder handen te nemen. In het bedrijfsleven zien we iets vergelijkbaars. Veel organisaties grijpen de huidige tijd aan om te vernieuwen. De digitale transformatie is weer helemaal terug van weggeweest. En met recht: als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat de grotere flexibiliteit van digitale oplossingen organisaties veel beter voorbereidt op grote veranderingen.

Maar net zoals je niet innoveert om maar te innoveren, heeft transformatie weinig zin als het niet aansluit bij de bedrijfsstrategie. Nadenken over transformatie kan die strategie op allerlei manieren beïnvloeden: de digitale veranderingen die je in gang zet creëren allerlei nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor nieuwe samenwerkingen met andere spelers in de markt, de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen en veranderingen in het product- of dienstenportfolio.

Digitale transformatie kan grote impact hebben op organisaties. Daarom is het belangrijk vooraf goed na te denken over de keuzes die je maakt, en de richtingen die je inslaat met de verandering die je in gang zet. Public cloud oplossingen in combinatie met containerisation en het gebruik van orkestratie-tools als Kubernetes, geven organisaties de mogelijkheid om ook in de toekomst snel nieuwe oplossingen te ontwikkelen en in de markt te zetten, die vervolgens snel kunnen opschalen of juist terugschalen als de markt daarom vraagt.

“Organisaties die nu gebruikmaken van de gelegenheid om hun infrastructuur, hun werkomgeving en hun security strategisch voor te bereiden op de herstart van de economie die ongetwijfeld gaat komen, hebben bij voorbaat al een voorsprong op de concurrentie.”

Doelgericht innoveren dankzij gedegen marktkennis

Maar flexibiliteit alléén is voor organisaties vaak niet voldoende. Het is prachtig als je alle kanten op kunt, maar als je niet goed weet waar je heen wilt, zorgt die keuzevrijheid vooral voor meer onzekerheid. Organisaties hebben dan ook grote behoefte aan duiding: welke technologische keuzes hebben welke gevolgen voor de organisatie, waar liggen de meest waardevolle kansen, hoe verdienen we onze investering terug, hoe zorgen we dat we in al die verandering toch dicht bij onze kern kunnen blijven? Voor antwoorden kijken ze vaak naar hun IT-afdeling – maar ook die heeft niet altijd de kennis om alle technische mogelijkheden te vertalen naar business opportunities.

Door de markt van onze klanten zo goed mogelijk te leren kennen, sluit onze technische kennis nog beter aan op hun specifieke situatie. Zo kunnen we specifieke technical roadmaps ontwikkelen die niet alleen mogelijkheden geven, maar ook richting. Onze klantenteams kijken naar de belangrijkste behoeften op de korte termijn, maar ook naar de strategische doelstellingen die de organisatie wil bereiken – en welke rol de laatste technologische ontwikkelingen daarin kunnen spelen.

2021 wordt op allerlei vlakken een spannend en uitdagend jaar. Maar ook een jaar waarin heel veel gaat gebeuren. Organisaties die nu gebruikmaken van de gelegenheid om hun infrastructuur, hun werkomgeving en hun security strategisch voor te bereiden op de herstart van de economie die ongetwijfeld gaat komen, hebben bij voorbaat al een voorsprong op de concurrentie. Wij zijn er klaar voor om die herstart direct de goede richting op te sturen.

Meld je aan voor de Solvinity Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, blogs, artikelen en events.
Background Icon

Lees ook

Meer