Case

Politie Nederland kiest voor wendbaarheid bij maatschappelijke vraagstukken door nauwe samenwerking op containerplatform

De online diensten van de Politie Nederland zijn essentieel om het contact met burgers te behouden. Want hoe beter de online dienstverlening, hoe efficiënter de politie haar maatschappelijke rol kan vervullen. De website politie.nl, kombijde.politie.nl en andere webapplicaties liggen daaraan ten grondslag. Via deze applicaties kunnen burgers bijvoorbeeld aangifte doen of helpen bij het oplossen van misdrijven en het terugvinden van vermiste personen. Deze worden constant doorontwikkeld door de teams van Politie Nederland – maar om hun wendbaarheid te vergroten, was eerst een nieuwe IT-infrastructuur nodig.

Ambitie

 • Versneld kunnen inspelen op urgente maatschappelijke ontwikkelingen
 • Wendbaar ontwikkel- en release proces
 • Een stabiele, veilige, flexibele en beheersbare IT-infrastructuur
 •  

Oplossingen

 • State-of-the art private cloud omgeving
 • Integrated Delivery software releasemodel, inclusief:
  • Een innovatief en efficiënt multi-tenant containerplatform
  • Gezamenlijke CI/CD pipeline met geautomatiseerd testproces
  • Content Delivery Network
  • Stretched DevSecOps samenwerking
 • Aanvullende beveiligingsmaatregelen, waaronder DDoS-mitigatie, firewalls en netwerkisolatie

Resultaat

Een grotere zelfvoorzienendheid
Versnelling van het releaseproces van nieuwe functionaliteiten
Een versimpeld beheer van de ontwikkelstraat en -tooling
Ontzorging in technisch platformbeheer

Nauwe DevSecOps-samenwerking

Politie Nederland werkte voorheen volgens de traditionele OTAP-methodiek, maar vond deze te traag en te complex en wilde overstappen op een wendbaarder ontwikkelingsproces. Daarvoor was een nauwere samenwerking tussen de development-, security- en operations-teams (DevSecOps) vereist. Beheersbaarheid van de infrastructuur was een andere belangrijke factor voor Politie Nederland.

Politie Nederland koos daarom in 2019 voor Solvinity als partner, mede vanwege het “Stretched DevSecOps”-model. Deze door Solvinity ontwikkelde methodiek brengt in-house development en geoutsourcet IT-beheer bij elkaar. Letterlijk, want in het DevSecOps-team wordt deels op locatie samengewerkt met de developers van Politie Nederland. Zo ontstaat in feite één team, dat over de bedrijfsmuren heen strekt.

Een stabiele, toekomstbestendige fundering

Op de private cloud van Solvinity bewaken de Solvineers een stabiele en veilige fundering voor Politie Nederland, waarop de teams van Politie Nederland zelf websites, webapplicaties en microservices kunnen bouwen. De omgeving is ingericht als multi-tenant containerplatform, zodat verschillende teams kostenefficiënt en veilig in dezelfde omgeving kunnen werken. De beschikbaarheid van de diensten op het platform wordt ondersteund door een Content Delivery Network, waardoor diensten ook tijdens piekmomenten vanuit waar dan ook goed toegankelijk zijn. Daarnaast is ook de beveiliging solide ingericht met onder andere DDoS-mitigatie, firewalls voor webapplicaties, netwerkisolatie en andere beveiligingsmiddelen tegen binnendringers.

Dankzij dit fundament dat Solvinity heeft neergezet, kan Politie Nederland zich vol vertrouwen richten op het verbeteren van hun dienstverlening.

In ons Integrated Delivery software release model neemt Politie Nederland samen met Solvinity de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, beveiliging en het beheer van hun applicaties en is het hele proces geborgd.

Versnelling innovatie met CI/CD

Om die verbetering te faciliteren is gezamenlijk een ontwikkelplatform en een CI/CD-pipeline opgezet. Hierin wordt het hele productieproces, inclusief alle wenselijke functionele, technische en veiligheidstests geautomatiseerd. Dit heeft geleid tot een kortere time-to-market van nieuwe releases. De 112NL app en de succesvolle proeven met de chatbot ‘Wout’ zijn goede voorbeelden van de nieuw gevonden innovatiesnelheid bij Politie Nederland, waarmee sneller ingespeeld kan worden op maatschappelijke vraagstukken in contact met de burger. Een ander voorbeeld is het KennisPlatform Ondermijning, een samenwerking tussen Politie Nederland en RIEC-LIEC voor het samenbrengen van mensen en kennis op het gebied van ondermjinende criminaliteit.

De combinatie van een ontwikkelplatform, CI/CD-pipeline, containerplatform en de samenwerking middels Stretched DevSecOps, biedt Politie Nederland het volledige scala aan mogelijkheden van ons Integrated Delivery software release-model. Hierin neemt Politie Nederland samen met Solvinity de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, beveiliging en het beheer van hun applicaties en is het hele proces geborgd.

Het container platform draagt ook wezenlijk bij aan het uitvoeren van de veiligheidstaak van Politie Nederland.

Beter contact met burgers om sneller te handelen

Het containerplatform van Politie Nederland helpt niet alleen de drempel tot contact te verlagen, zoals het doel was bij de chatbot. Het draagt ook wezenlijk bij aan het uitvoeren van de veiligheidstaak van Politie Nederland. Dankzij de stabiliteit van het private cloud containerplatform waarop de website politie.nl is gehost, kon de politie in razend tempo duizenden beelden verwerken van relschoppers tijdens de lockdown-rellen van januari 2021. Ook Solvinity is trots hieraan te hebben kunnen bijdragen.

Voordelen van Integrated Delivery

 • Verhoogde kwaliteit en voorspelbaarheid en minder fouten door automatisering
 • Snellere time-to-market (en ‘time-to-innovate’!)
 • Stabiele en veilige infrastructuur dankzij containerisation
 • Samenwerking op één locatie bevordert communicatie en snelheid
 • Betere kennisoverdracht
 • Minder handovers en afhankelijkheden van derden
 • Betere mogelijkheden om samen te evalueren en leren

Download de Integrated Delivery white paper

Versnel en verbeter het software release proces

Meer weten over ons software release model Integrated Delivery?