Download het onderzoeksrapport
Informatiebeveiliging voor gemeenten

42% van de gemeenten denkt niet opgewassen te zijn tegen cybercriminelen. Is dat een schrikbarend hoog percentage of getuigt dit van realisme? Dat is een van de vragen die opkomt bij dit onderzoek naar de informatiebeveiliging bij gemeenten. Ook kunnen we stellen dat er op dit gebied nog flink wat uitdagingen liggen. Als het gaat om informatieveiligheid is de tijd van vrijblijvendheid absoluut voorbij.

We vroegen deelnemende gemeenten of ze denken dat hun organisatie cyberaanvallen kan weerstaan. Wat ze doen op het gebied van mens, techniek en organisatie om de informatieveiligheid te vergroten. En wat ze als de grootste bedreigingen zien. 

Dit rapport biedt niet alleen inzicht in hoe gemeenten naar hun informatie-beveiliging kijken, maar ook concrete adviezen hoe zij de weerbaarheid naar een hoger plan kunnen tillen. Het rapport gaat in op: