Download het onderzoeksrapport
'Security Awareness 2020'

In juli 2020 is in opdracht van Solvinity een onderzoek uitgevoerd door PanelWizard onder ruim 500 Nederlandse IT-verantwoordelijken bij bedrijven met 200 medewerkers en meer, om in beeld te brengen hoe Nederlandse organisaties aankijken tegen hun eigen digitale weerbaarheid.

Daaruit blijkt dat het vertrouwen in de eigen weerbaarheid onder deze groep best groot is. Maar er zijn diverse aanwijzingen in het onderzoek die erop wijzen dat IT de eigen weerbaarheid vaak nog te rooskleurig inschat. 

Het rapport gaat in op:

Security Onderzoek 2020