29 augustus 2023

Mitigeer datalekken in de financiële sector

Financiële dienstverleners worden dagelijks geconfronteerd met steeds complexere uitdagingen op het gebied van databeveiliging. Datalekken vormen een ernstige bedreiging voor zowel de financiële instellingen als hun klanten, en de gevolgen van een inbreuk kunnen (financieel) verwoestend zijn. Het is daarom van vitaal belang dat financiële dienstverleners robuuste IT-beveiligingsmaatregelen implementeren om datalekken te voorkomen. Maar welke mitigerende maatregelen kun je nemen om de kans op een datalek te verkleinen?

Een solide IT-infrastructuur en data security

Het begint bij je IT-infrastructuur. Weet waar je kwetsbaarheden liggen en zorg voor een gedegen risicobeoordeling en beveiligingsplanning. Een ervaren IT-provider kan helpen om de kwetsbaarheden en zwakke punten in de infrastructuur van te identificeren. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld penetratietests, red teaming en beveiligingsaudits worden uitgevoerd. Op basis hiervan kan een gedetailleerd beveiligingsplan opgesteld worden dat is afgestemd op de specifieke behoeften en risico’s van die financiële dienstverlener.

Als de infrastructuur een goed beveiligde basis heeft, kijk je vervolgens naar de data. Financiële dienstverleners werken met zeer gevoelige data zoals persoonsgegevens en financiële data waar dataveiligheid cruciaal is. Het is hier belangrijk focus te geven aan het implementeren van sterke versleutelingsalgoritmen en het beheren van de encryptiesleutels zodat deze gegevens veilig blijven, zowel tijdens de opslag als de overdracht ervan.

“Een ervaren IT-provider kan helpen om de kwetsbaarheden en zwakke punten in de infrastructuur van te identificeren.”

Shift left security en patching zijn cruciaal

Nu de infrastructuur en data beiden goed beveiligd zijn, is er ruimte voor innovatie. De financiële sector zit midden in de transitie naar banking 2.0. Hiermee komt een nieuwe reeks van bancaire diensten op de markt, gedreven door technologische ontwikkelingen zoals blockchain, AI, NFC en cloud transformatie. Dit heeft grote gevolgen voor financiële instellingen en het digitale financiële ecosysteem.

In deze fase worden enorm veel nieuwe toepassingen ontwikkeld. En elke nieuwe toepassing in een ecosysteem brengt weer nieuwe beveiligingsrisico’s met zich mee. Shift left security is hier een uitkomt. Dit is een concept dat beveiliging vanaf het begin van het ontwikkelingsproces integreert. Door vroegtijdige identificatie van kwetsbaarheden en automatisering van beveiligingstests, helpt Shift Left Security bij het voorkomen van datalekken door het verminderen van potentiële beveiligingsrisico’s in software. Een IT-provider kan organisaties ondersteunen bij het implementeren van Shift Left Security met geautomatiseerde beveiligingstests, het trainen van ontwikkelaars in beveiligingsbewustzijn. Maar denk ook aan het samenwerken in die ontwikkelingsfase met DevSecOps en CI/CD. CI/CD is essentieel bij agile softwareontwikkeling en versnelt de ontwikkeling van klantgerichte software door continu verbeteringen in de code en nieuwe componenten automatisch vrij te geven als ze voldoen aan de kwaliteitseisen.

De combinatie van Shift Left Security en patching vormt een krachtige strategie om datalekken te voorkomen. Door beveiliging vanaf het begin te integreren, kunnen potentiële kwetsbaarheden in de software vroegtijdig worden geïdentificeerd en aangepakt. Zo kunnen ontwikkelaars beveiligingsupdates en patches opnemen in de software voordat deze wordt uitgerold.

Gelukkig zien financiële organisaties ook het belang in van goed patch-management. Zo werd volgens het 2023 Solvinity Security Onderzoek, in 2020 nog 37,8% van patching uitgesteld omdat management bang was voor bedrijfscontinuïteit. Dit is nu in 2023 met 16,7% een stuk lager!

Natuurlijk komt er meer kijken bij het beschermen van financiële data, maar het begint bij een goed beveiligde basis in de infrastructuur én de processen. Om een veilige en vertrouwde omgeving te bieden voor klanten en de eigen organisatie, moeten financiële instellingen blijven investeren. Met geavanceerde beveiligingsoplossingen van IT-dienstverleners kunnen zij risico’s mitigeren en zich focussen op het verbeteren en verbreden van hun portfolio. Het zorgen voor een adequate beveiliging van systemen en data is een continu proces, want ook hackers zullen blijven investeren om de gaten te vinden.

Meld je aan voor de Solvinity Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, blogs, artikelen en events.

Lees ook

Meer