3 augustus 2023

Rollen en verhoudingen in het financiële digitale ecosysteem

Eerder publiceerde Solvinity een blog met de titel “Het financieel digitale ecosysteem onder de loep”. Daarin worden een drietal groepen actoren in het financiële ecosysteem beschreven: klanten, dienstverleners en externe dienstverleners. In een modern digitaal ecosysteem zijn er echter meer rollen te definiëren. Iedere rol heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en plichten om het digitale ecosysteem gezond te houden op een duurzame manier. Solvinity ziet het belang hiervan in en streven wij naar een ecosysteem dat duurzaam, innovatief en veilig is.

Als CCO van Solvinity geloof ik sterk in de kracht van digitale ecosystemen en de rol die verschillende actoren daarin spelen. In een continu veranderende wereld is het essentieel om de juiste balans te vinden tussen deze rollen en de verantwoordelijkheden die zij meedragen. De kracht van een financieel digitaal ecosysteem schuilt in het vermogen om duurzame oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. Bij Solvinity zijn we toegewijd aan het creëren van een veerkrachtig ecosysteem dat alle deelnemers in staat stelt om te gedijen in een wereld vol mogelijkheden” – Nancy Roos – Beukers, CCO van Solvinity

“De kracht van een financieel digitaal ecosysteem schuilt in het vermogen om duurzame oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen!”

In dit figuur zie je een aantal rollen die cruciaal zijn in een gezond digitaal ecosysteem. De beide producer rollen worden in de financiële wereld ingevuld door dienstverleners (dominator) en externe dienstverleners (niche players) en de invulling van de consumer rol is evident. Maar wie vervullen de ander rollen in een financieel (digitaal) ecosysteem? En welk gedrag hoort daarbij?

De decomposer in een financieel digitaal ecosysteem

In een goed werkend financieel ecosysteem is financieel afval onoverkomelijk en het verwerken hiervan is cruciaal voor het ecosysteem. Onder financieel afval worden alle potentiële situaties verstaan die niet bedoeld waren door de producenten. Denk hierbij aan een lening of premie die niet meer wordt betaald of een bedrijf dat zodanig is ingestort dat het niet meer redelijk is dat het winstgevend gaat worden.

Decomposers (reducenten) zijn hier dan de toegewezen actoren die dit financieel afval kunnen verwerken. Dit zijn organisaties als curatoren, incassobureaus, opkopers van NPA (non performing assets), e.d. Net als in een bio-ecosysteem, zorgen deze reducenten in een financieel ecosysteem dat de zorg voor “financieel afval” wordt weggehaald bij de producent die daardoor lucht en ruimte krijgt om zijn primaire rol in te vullen, en het zorgt ervoor dat ditzelfde afval de kans krijgt om opnieuw tot nut te komen. De reducent is gebaat bij een goede afvalverwerking om zijn eigen bestaan in stand te houden, wat het beter geschikt maakt dan de producent om het afval te verwerken.

Veranderende tijden vragen om meerdere typen orchestrators
Het bovenstaande schema geeft nog een ecosysteem rol weer, namelijk de orchestrator (regisseur). Dit is een rol die in een bio ecosysteem niet als organisme voortkomt, maar veel meer als de set van omstandigheden waarbinnen het ecosysteem floreert. Dit is in het financiële (digitale) ecosysteem in de vorm van wet- en regelgeving georganiseerd door o.a. het Ministerie van Justitie, De Nederlandse Bank, de rechtbank, de AFM (autoriteit financiële markten) etc., maar ook zachtere beïnvloeders zoals de publieke opinie. De rol van een orchestrator in een digitaal ecosysteem is het aantrekken van nieuwe actoren, het faciliteren van interacties tussen actoren, het oplossen van spanningen etc. Dit zijn allemaal activiteiten in het belang van het ecosysteem, en niet gedreven door individueel belang.

Een digitaal ecosysteem heeft een dynamisch belang, dat continue veranderd over tijd en naar omstandigheden. Daarom onderkennen we een hele serie typen orchestrators; zoals opgenomen in de inzet.

De financiële sector zit midden in de digitalisering. Hier komen nieuwe specialistische niche producenten toetreden, data wordt geregeld gedeeld en complexiteit neemt toe. Wet- en regelgeving moeten hard werken om de realiteit bij te benen, en waarde en operatie van digitale ecosystemen hebben geen verdere aanmoediging nodig.

Maar de zorg om iedereen op een gezonde manier te kunnen laten profiteren van zo’n ecosysteem en de balans te houden tussen groot en klein, dát is wat mij betreft de regisseur rol die we momenteel het hardst nodig hebben: de regulator en developer. Alleen als deze regisseur functies goed worden ingevuld, zullen we het financiële ecosysteem gezond kunnen houden, met behoud van alle zoveel mogelijk deelnemers, met een menselijke maat, en met een toekomst vol innovaties die ons niet in de staart gaan bijten.
Meer informatie over digitale ecosystemen

Solvinity streeft ernaar om onze rol optimaal te vervullen door actief de samenwerking aan te gaan met ketenpartijen. Deze samenwerking zoeken we niet alleen met onze klanten en hun partners, maar ook op nationaal niveau. Een concreet voorbeeld hiervan is ons partnership met het Digital Ecosystems Institute, waar we samenwerken met instellingen zoals de Business Universiteit Nyenrode om de samenwerking in digitale dienstverlening te stimuleren. Meer informatie hierover vind je hier.

Dit blog is mede tot stand gekomen door John de Voogd, consulting partner verbonden aan DEI. Hij is een enthousiasteling met grote betrokkenheid bij de mogelijkheden die samenwerking, digitalisering en transparantie bij kunnen dragen aan zakelijk succes voor bedrijven en maatschappelijk succes voor overheden. In DEI vindt John een incubator die dat soort succes kan creëren in complexe omgevingen die de uitdaging aan willen gaan om “wicked problems” tot een oplossing te brengen.

Meld je aan voor de Solvinity Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, blogs, artikelen en events.

Lees ook

Meer