Case

CBG en Solvinity voltooien in recordtijd kritieke IT-migratie

Het CBG is de onafhankelijke Nederlandse autoriteit die de kwaliteit, werking en veiligheid van medicijnen reguleert. Daarnaast stimuleert het CBG het juiste medicijngebruik door de juiste patiënt. Cruciale taken voor de volksgezondheid die het CBG dag in, dag uit moet kunnen uitvoeren. Daarvoor was modernisering van de IT-infrastructuur van groot belang. Het CBG gooide het roer om en koos voor Solvinity.

Ambities en uitdagingen ​

  • Migratie van de IT-omgeving naar een nieuw datacenter
  • Een sterkere basis voor IT-innovatie
  • Ontzorging in technisch applicatiebeheer

Oplossingen

  • Een volledige migratie in zes maanden tijd tijdens de coronacrisis
  • Een Secure-by-Design private cloud-omgeving, ingericht volgens de strenge en hoogwaardige Solvinity security- & compliance-standaarden 
  • Technische ondersteuning in raad en daad

Resultaten

Ontzorging en meer grip op de IT
Verbeterde security
Verhoogde wendbaarheid
Een toekomstbestendige IT-omgeving

Een Olympische prestatie in de coronacrisis

We spoelen terug naar 2019. Het CBG was weliswaar al sterk gedigitaliseerd, maar moest met een team met beperkte capaciteit de IT draaiende houden, die onder meer bestond uit zelf ontwikkelde legacy-applicaties in een datacenter dat aan vernieuwing toe was. 

Om innovatie weer mogelijk te maken, werd gekozen voor een aanbestedingstraject. Maar eerst werden de opties verkend in een marktconsultatie. Zo werd bepaald dat de stap moest worden gezet naar een private cloud-omgeving in een ander datacenter. Bovendien werden zeer scherpe eisen gesteld aan cybersecurity. “Cybersecurity is al jaren cruciaal voor het CBG”, zegt Kampmeijer. “We zijn een interessant doelwit voor bedrijfsspionage en statelijke actoren vanwege de medicijninformatie die we beheren. Leveranciers moeten ons daarom kunnen verzekeren van security op topniveau.”

"Er waren verschillende partijen met goede voorstellen, maar Solvinity was een van de weinigen die het totale IT-landschap kon leveren, van werkplek tot aan cybersecurity en datacenterbeheer."
Joris Kampmeijer
Chief Information Officer & Head of Information Management, CBG

Verhuizen in coronatijd

Toen begon het echte werk: de migratie naar het nieuwe datacenter. Inmiddels was de coronacrisis losgebarsten en het CBG speelde een kritieke rol in de strijd tegen COVID. Alles wat ze deden lag onder een vergrootglas. “Onze teams werkten vanuit huis, dus we stonden voor een forse opgave”, zegt Kampmeijer. “Als ik erop terugkijk, hebben we met Solvinity een Olympische prestatie geleverd door deze transitie in coronatijd te maken.” 

De bestaande applicatie werd in een ‘Lift & Shift’ één op één overgeheveld naar een nieuwe technische infrastructuur, een weloverwogen risico. “Idealiter werk je eerst aan applicatiemodernisatie voor de cloudmigratie, maar gezien de tijdsdruk vanwege corona hadden we die ruimte simpelweg niet. Onze rol bij de vaccinontwikkeling kon immers geen vertraging opleveren.”

Om de migratierisico’s te mitigeren werd een proefomgeving opgezet met extra datalijnen om proefscenario’s te draaien. “Daar hebben we flink in geïnvesteerd, ook met extra menskracht”, zegt Kampmeijer. In december 2020 werd de migratie voltooid. Kampmeijer blikt terug op een ‘fameus’ werktempo.

"Ik kan met recht zeggen dat Solvinity een organisatie is waar security hoog in het vaandel staat. Bij incidenten pakken ze het probleem meteen aan, maar vervolgens nemen ze ook de tijd om te reflecteren en te verbeteren."
Joris Kampmeijer
Chief Information Officer & Head of Information Management, CBG

Van migratie naar innovatie

De periode na de migratie stond in het teken van verdere verbetering van de omgeving. Met name de versterking van de security was een focuspunt voor het CBG en Solvinity. “Ik kan met recht zeggen dat Solvinity een organisatie is waar security hoog in het vaandel staat”, zegt Kampmeijer. “Bij incidenten pakken ze het probleem meteen aan, maar vervolgens nemen ze ook de tijd om te reflecteren en te verbeteren.”

Het vizier van het CBG is voor de toekomst gericht op innovatie, zoals de modernisering van het primaire processysteem. Het CBG beweegt bovendien steeds meer naar de cloud, samen met Solvinity. “We gaan met elkaar door”, aldus Kampmeijer. “In Solvinity hebben we een partner voor de lange termijn, waarmee we gezamenlijk kunnen groeien.”

"In Solvinity hebben we een partner voor de lange termijn, waarmee we gezamenlijk kunnen groeien."
Joris Kampmeijer
Chief Information Officer & Head of Information Management, CBG

Download de case study van CBG

Een Olympische prestatie midden in de coronacrisis

Wil je meer weten over hoe de IT-omgeving van het CBG onder extreem hoge tijdsdruk is vernieuwd en versterkt, en hoe de samenwerking is verlopen? Download dan deze case study!

Andere cases

Cases