19 december 2022

Eindejaarsdonatie Stichting Leergeld​

Een betere toekomst begint bij onderwijs voor onze jeugd. Steeds meer gezinnen komen in financiële problemen. Voor veel gezinnen is het moeilijk om hun kinderen aan sport en andere activiteiten te laten deelnemen, wat zo belangrijk is voor een gezonde ontwikkeling.

Om deze gezinnen een steuntje in de rug te geven in het nieuwe jaar overhandigde onze HR-adviseur Learning & Development Iris Heemskerk onlangs een cheque van € 5.000 als donatie aan Stichting Leergeld. Dit doen we samen met onze klanten door onze relatiegeschenken om te zetten in een donatie, aangevuld met een bonus van Solvinity. De donatie werd met veel dankbaarheid ontvangen en zal goed worden besteed.

Solvinity erkent het belang van onderwijs, kennisdeling en een gezonde ontwikkeling van onze jeugd voor een betere toekomst. Daarom ondersteunen we initiatieven zoals Cloud AcademyAzure AcademyDigital Ecosystems Institute en zijn we onlangs gestart met een intern ontwikkelingsprogramma genaamd Young Solvineers.

Stichting Leergeld

In Nederland leeft 1 op de 13 kinderen in armoede. Uit de meest recente cijfers van het SCP blijkt dat gemiddeld 2 tot 3 kinderen per schoolklas in een arm gezin leven. Voor deze kinderen bestaat er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten op school en aan het sociale leven die voor hun leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Stichting Leergeld wil dat deze kinderen meedoen! Dit doen zij door deze gezinnen te adviseren en te ondersteunen bij het vinden van de juiste organisaties of hen financieel te ondersteunen met de kosten voor clubs en scholen.

Wilt u zelf een extra donatie doen? Dat kan via de website van Stichting Leergeld.

Meld je aan voor de Solvinity nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, blogs, artikelen en events. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
Background Icon

Lees ook

meer