Nancy Roos-Beukers
Nancy Roos-Beukers CCO
17 september 2021

In alle branches draait innovatie om ecosystemen

Eerder dit jaar schreef ik hoe we bij Solvinity verder willen gaan dan de SLA. Hoe belangrijk het is om mee te denken als proactieve partner. En hoe gedegen marktkennis daar onmisbaar bij is. Onze marktexperts zijn dan ook intensief bezig geweest om hun segmenten nog beter te leren kennen en deze kennis te verspreiden door de hele organisatie.

Een belangrijk inzicht dat ik hierdoor verkreeg is dat in al onze hoofdsegmenten (overheid, financiële dienstverlening, zakelijke dienstverlening en softwareontwikkeling) eenzelfde verschuiving zichtbaar is richting digitale ecosystemen. Maar om deze ecosystemen in de cloud veilig en compliant te houden, moeten leveranciers inzetten op betere samenwerking.

VerSaaSing in alle branches

Of het nu de nieuwe Omgevingswet is voor gemeenten, de aankomende Pensioenwet waar de financiële wereld zich op voorbereidt, of de platformeconomie die een van dé uitdagingen vormt voor zakelijke dienstverleners: organisaties lopen vaak tegen dezelfde problemen aan.

Er is een exponentiële groei aan data die nagenoeg real-time moet worden verwerkt, en dan zo transparant mogelijk. Daarnaast is er een behoefte aan een veel snellere time-to-market om klantgerichter te kunnen werken. In de praktijk leidt dit tot sterke verSaaSing, omdat dan gebruik kan worden gemaakt van de kostenefficiëntie en schaalvoordelen van de cloud.

Deze verSaaSing resulteert in zeer grote IT-omgevingen: digitale ecosystemen waarin verschillende leveranciers naast elkaar bestaan. Dat kan prima werken qua time-to-market of flexibele op- en afschaling. Maar onvoldoende afstemming binnen dit ecosysteem kan er ook toe leiden dat security en compliancy in het geding komen.

"Als deze ontwikkelstraat namelijk niet gedegen is ingericht, dan kunnen cybercriminelen bijvoorbeeld via één kwetsbaarheid toegang krijgen tot de gehele cloudomgeving."
Intensivering van de samenwerking

In een digitaal ecosysteem worden Development en Operations samengebracht in één omgeving. Dat vraagt van de verschillende leveranciers aan de ene kant een grote openheid en bereidheid tot samenwerking. Aan de andere kant moeten verantwoordelijkheden afgebakend blijven.

Klanten willen sneller diensten kunnen ontwikkelen op een flexibel cloudplatform. Dat is koren op de molen van applicatieontwikkelaars. Maar tegelijkertijd moet het hele ecosysteem óók voldoen aan security- en compliancy-eisen zoals ISO 27001, PCI DSS, SOC 1 en SOC 2. Daar komen wij aan bod.

Ook in de cloud heb je een goed georganiseerde ontwikkelstraat nodig, met strikt gescheiden onderdelen. Je kunt niet simpelweg je hele omgeving als een geheel in de cloud zetten. Als deze ontwikkelstraat namelijk niet gedegen is ingericht, dan kunnen cybercriminelen bijvoorbeeld via één kwetsbaarheid toegang krijgen tot de gehele cloudomgeving. En hoewel snelle time-to-market een belangrijke doelstelling is in cloudmigratie, blijven security- en compliancy-checks noodzakelijk voordat nieuwe features van ontwikkel- en testomgevingen naar productieomgevingen worden overgezet.

Als Managed Services Provider zijn we uitstekend in staat om deze controlerende rol op te pakken binnen digitale ecosystemen. Dat betekent ook voor ons een verandering: in plaats van een tactische rol, nemen we hiermee een strategische verantwoordelijkheid als verbindende factor tussen de verschillende leveranciers.

Om die nieuwe rol te vervullen is het niet voldoende om de infrastructuur veilig draaiende te houden. In plaats daarvan reiken we met proactieve dienstverlening over onze organisatiemuren uit naar andere ketenpartijen om de samenwerking te verstevigen. Niet meer reageren op verzoeken, maar uitkijken naar mogelijkheden.

Die samenwerking zoeken we niet alleen bij onze klanten en hun partners, maar ook in nationaal verband. Zo zetten we ons in voor het Digital Ecosystems Institute, met onder andere Nyenrode en het Agentschap Telecom, om samenwerking in digitale dienstverlening te bevorderen.

"In je eentje mis je veel marktkennis maar partners, die ieder met hun eigen expertise bij elkaar komen, vullen elkaars blinde vlekken in."
Extreme klantgerichtheid

Door beter samen te werken binnen ecosystemen zijn we meer in staat aan de klantvraag te voldoen. Als wij niet begrijpen welke ontwikkelingen er spelen binnen marktsegmenten kunnen we ook het verschil niet maken. Binnen digitale ecosystemen krijg je makkelijker die versnelling. In je eentje mis je veel marktkennis maar partners, die ieder met hun eigen expertise bij elkaar komen, vullen elkaars blinde vlekken in.

De weerstand tegen samenwerking zie ik vooral als het resultaat van een intern gerichte blik. Dienstverleners bekijken vraagstukken vaak alleen vanuit hun eigen expertise – dat wil zeggen, van binnen naar buiten. Maar complexe klantvraagstukken zijn alleen vanuit de markt, van buiten naar binnen, goed te doorgronden.

Kortom, we moeten klantgericht denken. Iedere Solvineer, en idealiter iedere partner waar wij mee samenwerken, moet de markt kennen, en de redenen doorgronden waarom we doen wat we doen. Niet alleen vanuit technisch perspectief, maar ook vanuit zakelijk perspectief. Alleen zo kunnen we zorgen voor meer klantgerichtheid en meer versnelling in digitale transformatie.

Meld je aan voor de Solvinity Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, blogs, artikelen en events.

Lees ook

Meer