30 april 2021

Doelgericht innoveren dankzij gedegen marktkennis

Voor een Secure Managed Service Provider is kennis van de cloud essentieel. Maar om technologische innovatie ook op langere termijn effectief in waarde om te zetten, is kennis van de markt minstens zo belangrijk.

Wat heb je nodig voor een succesvolle cloud-strategie? Technologische kennis ligt voor de hand. De afgelopen jaren hebben onze Solvineers hun kennis van de cloud steeds verder uitgebouwd. Solvinity is als geen ander in staat klanten optimaal te adviseren over alle voordelen van public en private clouds, en tegelijkertijd de zekerheid in te bouwen dat de nieuwe oplossingen veilig zijn en volledige controle geven over het nieuwe IT-landschap.

Maar goed cloud-advies gaat over meer dan technologie. De cloud is er niet alleen om bestaande problemen op te lossen en bekende voordelen te realiseren, zoals schaalbaarheid, flexibiliteit en pay-per-use. Een goede cloud-strategie kijkt vooruit. Om ook daar op een goede manier over te kunnen adviseren, investeert Solvinity bewust in marktkennis.

Gericht adviseren in een veranderende wereld

Solvinity hanteert een duidelijke marktsegmentatie. Onze adviezen en oplossingen komen het best tot hun recht bij de overheid, financieel dienstverleners, zakelijke dienstverleners en software-ontwikkelaars (Independent Software Vendors of ISV’s). Die segmentatie heeft alles te maken met onze kracht op het gebied van security en control. We bieden de zekerheid dat onze oplossingen ‘secure by design’ zijn, en dus standaard de basisbeveiliging bieden die volgens de Cyber Security Raad, de NCSC en de NCTV nog bij zo veel Nederlandse organisaties ontbreekt. En we ontwikkelen intelligente oplossingen die agile werken mogelijk maken, ook als een belangrijk deel van het IT-landschap wordt uitbesteed.

Tegelijkertijd speelt er van alles binnen die marktsegmenten. We hebben allemaal te maken met een veranderende wereld. COVID-19 heeft grote gevolgen voor de manier waarop we werken. Vrijwel iedere organisatie probeert versneld een digitale transformatie door te voeren om beter voorbereid te zijn op verandering en disruptie. Maar elk marktsegment kent ook specifieke uitdagingen die gevolgen kunnen hebben voor iedere transitie die nu in gang wordt gezet.

“Een goede cloud-strategie kijkt vooruit. Om ook daar op een goede manier over te kunnen adviseren, investeert Solvinity bewust in marktkennis.”

Ieder marktsegment kent specifieke uitdagingen

Gemeenten krijgen bijvoorbeeld te maken met de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2022 wordt ingevoerd. De wet moet het aanzienlijk eenvoudiger maken ruimtelijke projecten te starten, maar heeft forse implicaties voor de manier waarop gemeenten omgaan met hun data, processen en dienstverlening.

De financiële wereld op haar beurt staat aan de vooravond van een nieuwe Pensioenwet, die ons pensioenstelsel transparanter en persoonlijker moet maken. Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het wetsvoorstel van het kabinet, zullen pensioenfondsen en verzekeraars stevig aan de bak moeten om hun (administratie)systemen voor 1 januari 2022 aangepast te krijgen.

In de zakelijke dienstverlening wordt intussen druk gekeken naar nieuwe verdienmodellen. Van nieuwe creatieve startups tot de platformeconomie: op de golven van nieuwe technologische mogelijkheden kan je concurrentiepositie zomaar drastisch veranderen. Gewoon maar blijven doen waarmee je in het verleden succesvol bent geweest is een zeer risicovolle strategie geworden.

Independent Software Vendors zijn op dit moment druk bezig de juiste balans te vinden tussen de wensen van de klant, de capaciteiten van het eigen team en de eisen van de markt. Het software-landschap ‘verSaaSt’: klanten verwachten oplossingen als dienst af te nemen. Agile werken brengt veel ISV’s zakelijk in een stroomversnelling, maar roept ook vragen op. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met DevOps als je je Operations uitbesteedt omdat je dat niet als kerntaak ziet, terwijl je Development wel binnenshuis wilt blijven doen? Wat betekent dat voor Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD)?

“De hele maatschappij krijgt te maken met veranderende bedrijfsmodellen. En de vraag welk gedeelte van je IT je het beste kunt uitbesteden is voor alle organisaties relevant.”

Marktkennis voor een toekomstgerichte strategie

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van marktspecifieke uitdagingen die grote gevolgen kunnen hebben voor de digitale transformatie die een organisatie inzet. Simpelweg een bestaande situatie kopiëren naar de cloud is geen verstandige strategie als de markt zich intussen ontwikkelt naar heel andere bedrijfsmodellen.

Solvinity investeert in marktkennis en competenties om specifieke, toekomstgerichte adviezen te kunnen geven. Dat heeft directe voordelen voor de marktsegmenten waar we ons op richten, maar ook voor ons klantportfolio als geheel. Tenslotte krijgen alle sectoren te maken met ontwikkelingen die ook weer hun weerslag hebben op andere branches. Het veranderende pensioenstelsel gaat uiteindelijk iedereen aan. De hele maatschappij krijgt te maken met veranderende bedrijfsmodellen. En de vraag welk gedeelte van je IT je het beste kunt uitbesteden is voor alle organisaties relevant.

Vrijwel alle organisaties zijn op zoek naar de beste manier om voor te sorteren op een digitale toekomst. Daarbij draait het niet alleen om intelligent gebruik van technologie, maar vooral ook om de manier waarop die technologie van invloed is op de bedrijfsvoering. Wie nu op het punt staat de transitie naar de cloud te maken, doet er goed aan dat te doen met een partij die bij de implementatie van technologie rekening houdt met de ontwikkelingen in de markt.

Meld je aan voor de Solvinity Nieuwsbrief

Ontvang het laatste nieuws, blogs, artikelen en events.

Lees ook

Meer