Privacy Statement

Solvinity Privacy Statement – 17 november 2022 – Versie 22.1.

Solvinity (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

We helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via dpo@solvinity.com of +31 (0)20 364 36 00.

Wie zijn wij?

Wij zijn Solvinity: IT service provider. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, functietitel, organisatie, IP-adres, contactgeschiedenis, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookie beleid) en surfgedrag (op onze websites).

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Klanten administratie en dienstverlening

In onze klantenadministratie houden wij bij welke organisaties klant zijn van Solvinity, met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien en verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij ons aanmelden voor verschillende soorten mailings. Deze zijn soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen mailings meer wil ontvangen, dan kun je je uitschrijven via het subscription center dat toegankelijk is via de uitschrijflink. Voor transactionele e-mails kun je je uitschrijven door een mail te sturen naar marketing@solvinity.com.

Werving (Marketing)

Om onze doelstellingen te behalen werven wij nieuwe prospects, klanten en collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor Solvinity campagnes (en aan Solvinity gerelateerde campagnes zoals onze IT Experiences events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertenties te kunnen laten zien en om het succes van onze campagnes te kunnen meten.

Ook maken wij voor Solvinity campagnes (en aan Solvinity gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Twitter en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds Solvinity advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering Solvinity dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook gegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. Dit doen wij zo anoniem mogelijk, zo geven wij ook hierbij geen persoonsgegevens door aan derde partijen zonder jouw ondubbelzinnige toestemming.

Bijzondere gegevens

Wij verwerken één type bijzondere persoonsgegevens. Namelijk etniciteit (foto’s en video’s). Wij gebruiken foto’s en video’s om onze content meer sfeer te geven en om bijvoorbeeld te laten zien hoe klanten, partners en medewerkers de samenwerking met ons ervaren.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via dpo@solvinity.com of +31 (0)20 364 36 00.

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan contact met ons op

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (klanten, partners of evenementen) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Solvinity: het uitvoeren van onze doelstellingen. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan contact met ons op. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes en het sturen van nieuwsbrieven.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van sommige onderdelen van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een marketingbureau, PR bureau, telemarketing bureau, en maken gebruik van Google Analytics, Microsoft Dynamics CRM en Recruitee. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Solvinity.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Beveiligingsmaatregelen

De beveiligingsmaatregelen zijn gedefinieerd conform de ISO 27001 certificeringen en betreffen alle aspecten van informatiebeveiliging:

 • Beleidsmatig (managementbetrokkenheid);
 • Organisatorisch (verantwoordelijkheden);
 • Bedrijfsmiddelen (infrastructuur, netwerk, systemen en overige bedrijfsmiddelen);
 • Personeel (huisregels, fouten, diefstal, fraude, misbruik);
 • Fysiek (sloten, brandbeveiliging);
 • Communicatie en operatie (beheer van systemen, processen en procedures);
 • Toegangscontrole (password, biometrie, etc.);
 • Systeem- en softwareontwikkeling en onderhoud (documentatie, processen);
 • Continuïteit (calamiteitenvoorzieningen);
 • Regelgeving (bijv. AVG, Wet Computercriminaliteit).

Links

Op de websites van Solvinity zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Solvinity is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Privacy statement

Download hier de pdf versie van ons privacy statement
Background Icon

Je download wordt geopend in een nieuw tabblad