Natasja Fink Business Development Manager
4 oktober 2021

Data als goud(en) standaard voor verzekeraars

De continue stroom aan nieuwe technologie biedt de verzekeringssector een ruime keuze aan innovatiemogelijkheden. Tussen al dit innovatiegeweld heeft Internet of Things (IoT) de laatste jaren een enorme vlucht genomen: fysieke voorwerpen, ook wel ‘edge devices’ genoemd, zoals auto’s, huishoudelijke apparaten en wearables, die met internet zijn verbonden en online gegevens registeren, verzamelen en uitwisselen. IoT maakt het mogelijk om op afstand data van dergelijke apparaten te monitoren, te analyseren en te evalueren en trends te signaleren. Deze informatie wordt vervolgens ingezet om nieuwe gepersonaliseerde diensten te ontwikkelen, te verbeteren of om kosten te besparen.

Het gevolg hiervan is, dat een alsmaar groeiende hoeveelheid data wordt verzameld. Deze data zijn veel waard als je weet wat je ermee wilt bereiken, hoe je het zorgvuldig verwerkt en analyseert.

"Het verzamelen van data is dus niet nieuw voor de verzekeringssector, maar de manier waarop deze kan worden toegepast en de omvang van de data die kan worden verzameld met IoT (big data), zijn dat zeker wel."
De belangrijkste business drivers achter ‘Internet of Things’ als versneller van digitale transformatie

Binnen de financiële sector woedt al jaren een enorme strijd om de aandacht van de klant te krijgen én vast te houden. Banken innoveren continu, niet alleen voor een betere dienstverlening maar ook om bankdiensten veilig en toegankelijk te houden. Tegelijkertijd is er een opkomst van banken, betaalbedrijven en leenplatformen die uitsluitend online werken en hun diensten daardoor laagdrempelig en goedkoop aan kunnen bieden. Dit geldt ook voor de verzekeringssector. De service die consumenten en bedrijven ervaren in andere sectoren zoals bijvoorbeeld in de bankensector, wordt nu ook verwacht van verzekeringsmaatschappijen. Denk aan 24/7 online dienstverlening, naadloze aansluiting op verschillende devices, on-demand producten en gepersonaliseerde diensten.

De toenemende concurrentiestrijd tussen bedrijven om de aandacht van de klant vast te houden resulteert in een digitale transformatie waarin de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen. En mochten business drivers als een betere concurrentiepositie, kostenefficiency en nieuwe business modellen niet voldoende zijn, dan heeft de coronapandemie daar definitief een einde aan gemaakt. De behoefte aan meer en betere online dienstverlening is door iedereen gevoeld en heeft digitale transformatie nóg hoger op de agenda’s van veel organisaties gezet.

Het is geen sinecure om op een succesvolle manier te digitaliseren en innoveren en daarmee daadwerkelijk productiever of aantrekkelijker te worden. Het gaat gepaard met nieuwe werkwijzen, andere verdienmodellen of diensten, waarbij oude routines moeten worden doorbroken en een nieuwe manier van leren ontstaat. IoT is een belangrijke facilitator voor dit proces.

IoT en data in de verzekeringssector

Steeds vaker vindt innovatie in de verzekeringssector plaats met intelligente IoT-technologie. Bijvoorbeeld om het aantal schadeclaims te beperken bij brandverzekeringen. Om brandoorzaken te valideren en risicoprofielen te ontwikkelen wordt de eigen dataset verrijkt met data van externe bronnen afkomstig van meterkasten waar vaak branden ontstaan. Door daar sensoren te plaatsen die onder andere de temperatuur en het stroomverbruik meten, worden afwijkingen zoals een plotselinge sterke toename van stroomverbruik of oververhitting proactief gesignaleerd. Op afstand kan dan de meterkast of stroomtoevoer worden afgesloten. Dit voorkomt brandschade met als gevolg een daling in het aantal claims. Omdat verzekeringsmaatschappijen vervolgens minder geld uit hoeven te keren, worden polissen goedkoper, en daarmee aantrekkelijker, aangeboden .

Het verzamelen van data is dus niet nieuw voor de verzekeringssector, maar de manier waarop deze kan worden toegepast en de omvang van de data die kan worden verzameld met IoT (big data), zijn dat zeker wel.

"Om zich te kunnen richten op het verbeteren van de dienstverlening en de concurrentie voor te blijven is het belangrijk dat de eigen IT-afdeling hier niet al zijn tijd aan kwijt is."
Een snel, veilig, compliant en stabiel platform

IoT technologie is de aanjager, maar centraal staat de data die dit genereert, naast de data in bedrijfskritische applicaties. De hoeveelheid data groeit, fluctueert per dag en moet snel en veilig worden verwerkt. Dit vraagt om een toekomstbestendig, schaalbaar en solide platform, dat ook nog eens voldoet aan alle wet- en regelgeving waarmee de financiële sector te maken heeft.

Want hoe data ook wordt verzameld, de AFM en DNB stellen steeds strengere security- en compliance-eisen aan de opslag en verwerking hiervan. Om zich te kunnen richten op het verbeteren van de dienstverlening en de concurrentie voor te blijven is het belangrijk dat de eigen IT-afdeling hier niet al zijn tijd aan kwijt is. Outsourcing kan dan een oplossing zijn.

Een mooi voorbeeld hiervan is FRISS, één van de belangrijkste leveranciers van fraude detectie software voor de verzekeringsbranche. FRISS verwerkt dagelijks een enorme hoeveelheid sterk fluctuerende data. Hiervoor heeft het een snel, schaalbaar, veilig en stabiel platform nodig dat zij vonden bij Solvinity. Als multi-cloud provider voor organisaties met hoge beveiligings- en compliance-eisen, zoals verzekeraars, helpt Solvinity de juiste (platform)keuzes te maken en ontzorgt in het beheer ervan, in zowel de public als private cloud. Daarbij zorgen we er vanuit onze jarenlange kennis en ervaring in de financiële sector en certificeringen en assurantierapporten voor, dat je aantoonbaar in controle bent, én blijft. We zijn onder andere ISO 27001 en PCI DSS gecertificeerd en de eerste managed service provider in Nederland waarvan niet alleen de beheeromgeving van de private, maar óók de Azure public cloud, SOC 1 en SOC 2 compliant is.

Data is het nieuwe goud!

Duidelijk is dat, om tegemoet te komen aan de wensen van de eindgebruiker en de concurrentie voor te blijven, digitale transformatie een essentieel component is voor vooruitgang bij de verzekeraar en dat data de goud(en) standaard is geworden. Zoals goud veilig wordt bewaard in een kluis, moet zowel verzekeraar als consument ervan verzekerd zijn dat data veilig wordt bewaard én verwerkt via het platform en de systemen waarop het landt. Gespecialiseerde organisaties zoals Solvinity kunnen helpen bij het kiezen van de beste oplossing om jouw data veilig te stellen, hoe je deze het beste beveiligd, de toegang regelt en daarbij voldoet aan de juiste regels en procedures. Dit betekent dat verzekeraars zich kunnen richten op het verwerken van dit goud tot nieuwe sieraden en kroonjuwelen: innovatieve klantgerichte oplossingen.

Wil je graag verder in gesprek? Neem dan contact met mij op via natasja.fink@solvinity.com of (06) 53 54 83 25. Ik help je graag verder. 

E-book Trends & digitalisering
in de financiële sector

Lees over vijf focuspunten, met concrete handvatten, om je blikveld te verbreden en richting te geven aan digitale transformatieprojecten.

Lees ook

Meer