24 november 2022

De rol van de overheid binnen digitale ecosystemen

Participeren kun je leren

Overheden zijn in de moderne maatschappij actief in complexe digitale ecosystemen: gelijkwaardige samenwerkingsverbanden tussen uiteenlopende stakeholders op een digitaal fundament. Die kun je niet als een klassiek systeem van buitenaf managen door aan de juiste knoppen te draaien. De kracht van een ecosysteem komt namelijk uit het ecosysteem zelf; hoe beter het zichzelf organiseert, hoe effectiever het zal worden. Je moet de juiste condities creëren waarbinnen het ecosysteem zich kan ontwikkelen. De overheid moet daarom als (regie)onderdeel van dit ecosysteem worden gezien en niet als een externe ‘ecosysteem-beheerder’ die van buitenaf invloed uitoefent.

De vraagstelling is dus: hoe verandert de overheid van ‘buitenstaander’ in een actief onderdeel van dergelijke digitale ecosystemen? Beluister deze podcast waarin Nancy Roos-Beukers, CCO bij Solvinity, hierover in gesprek gaat met Wim Hoekstra, partner en consultant bij adviesbureau voor lokale overheid Quarant.

Wil je meer weten of verder sparren over digitale ecosystemen? Lees verder over onze visie op digitale ecosystemen.

Lees ook

Meer