Case

FRISS schaalt wereldwijd in de public cloud

Steeds minder fraudeurs weten verzekeringsmaatschappijen een pootje te lichten. Door slimme algoritmen op big data af te vuren, vergroten verzekeraars met behulp van de software van FRISS de pakkans van fraudeurs zowel in het acceptatieproces als bij schademeldingen. Daar is een stabiele en schaalbare infrastructuur voor nodig die ook voldoet aan strenge security- en compliance-eisen.

Ambities en uitdagingen ​

  • Internationale ambitie om brancheleider te blijven
  • Versnelde uitrol van nieuwe omgevingen en migratie van private naar public cloud
  • Standaardisatie en automatisering van implementatie- en beheerwerk in cloud-omgevingen
  • Groeiende security-, privacy- en compliance-eisen

Oplossingen

  • Managed IT services in private én public cloud in meerdere regio’s
  • Stretched DevOps
  • Next-gen firewallintegratie met de bijbehorende securityfeatures
  • Azure SaaS-/PaaS-diensten

Resultaten

Schaalbare, kostenefficiënte en flexibele infrastructuur
Veilige en compliant omgevingen
Soepele samenwerking
Verbeterde cloud-integraties

Met Solvinity van een stabiele private cloud naar internationale public cloud

“Wij zijn op een missie om verzekeringen eerlijker te maken”, zegt Christian van Leeuwen, Chief Strategy Officer en medeoprichter van FRISS. Vanuit Utrecht bedient de leverancier verzekeraars in binnen- en buitenland met slimme software die frauduleuze schades opmerkt, risico’s aan de poort inschat en zorgt voor 24/7 compliance.

Data van verzekeraars wordt door FRISS doorlopend geanalyseerd. Uit de terabytes aan ruwe data doet het bedrijf met slimme algoritmen inzichten op, die per melding een FRISS Score genereren. Die score geeft vervolgens het risico op potentiële fraude aan, op basis waarvan de verzekeraar kan besluiten gevallen verder te onderzoeken of zo snel mogelijk af te handelen.

Deze werkwijze is succesvol, want het bedrijf groeit hard. Na een vliegende start in Nederland, breidde FRISS vanaf 2012 snel uit in Europa. In 2017 volgde een miljoeneninvestering voor wereldwijde groei, die ze in de jaren nadien realiseerden.

Externe expertise

Met de enorme hoeveelheid data was het voor FRISS een uitdaging om een snelle, stabiele en veilige omgeving te creëren en te behouden. Sinds 2016 werkt FRISS daarom samen met Solvinity. Het bedrijf werd onder meer gekozen vanwege het partnerschap dat Solvinity uitstraalt, de diepgaande kennis over IT-beheer met een focus op compliance en security en de klik tussen de IT-medewerkers van beide organisaties.

De eerste jaren draaide het FRISS-platform op een private cloud-omgeving, maar om de groeiambities waar te maken, wilde FRISS over naar public cloud. Deze overstap was een voorwaarde voor verdere internationale uitbreiding, omdat het de kostenefficiënte schaalbaarheid biedt die nodig is om de harde groei van FRISS door te zetten.

Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, aldus Van Leeuwen. “De beweging naar public cloud is lastig als een fors deel van een klantenbestand nog in private cloud draait en je hen zo min mogelijk ongemak wil bezorgen. Daarnaast heeft public cloud aandacht nodig om veilig en toekomstbestendig neer te zetten. Zo kunnen de kosten snel oplopen als je een public cloud-omgeving niet gedegen inricht.”

"Bij Solvinity is de wil er altijd om dit samen met ons doen. Op mensniveau is er een goede klik en ook op strategisch, tactisch én operationeel niveau hebben we die afstemming.”
Christian van leeuwen
Chief Strategy Officer & Co-Founder - FRISS

Volle aandacht voor security

Security moest de volle aandacht krijgen in de migratie naar public cloud. FRISS werkt immers met gevoelige data van verzekeraars. Hiervoor wendde FRISS zich wederom tot Solvinity. Naast certificeringen als ISAE 3402, ISO 14001 en PCI DSS is Solvinity tevens als eerste MSP in Nederland SOC 1 en 2-gecertificeerd voor de beheeromgeving van Microsoft Azure Cloud.

Samen met FRISS zorgde Solvinity voor een solide public cloud-infrastructuur die schaalbaar is zonder dat veiligheid en compliance in het geding komen. Hoewel bestaande klanten her en der nog op private of hybride omgevingen draaien, landen alle nieuwe klanten wereldwijd inmiddels op Azure.

“We hebben Solvinity als partner gekozen vanwege hun expertise in technische maintenance van de infrastructuur, security en governance.”
Christian van leeuwen
Chief Strategy Officer & Co-Founder - FRISS

Geen gebrek aan ambitie

FRISS heeft na de investering in 2017 een stevige voet aan de grond in Noord-Amerika. De stap naar een nieuw continent en de snel veranderende security- en compliance-wereld zorgen voor nieuwe uitdagingen. Zo heeft FRISS vandaag de dag met veel forsere security assessments van klanten te maken. Hiervoor vertrouwen ze op de bewezen expertise van Solvinity om complexe omgevingen aantoonbaar veilig en compliant te houden.

De inzet van Azure is echter niet het eindpunt van de technologische reis van FRISS. In 2021 nam het bedrijf het Amerikaanse Terrene Labs over, om hun dienstverlening in deze markt verder te verstevigen. Maar Terrene Labs draait 100% op AWS. Multi-cloud is dus een nieuw en urgent vraagstuk. Van Leeuwen is optimistisch: “We zijn heel content over de samenwerking met Solvinity. We blijven elkaar uitdagen en Solvinity pakt zaken op vanuit een partnership, niet puur als leverancier.”

Ook worden nieuwe manieren van samenwerking gezocht. Zo is in 2021 gestart met ‘Stretched DevOps’, waarbij Solvineers in de FRISS-teams meewerken. Dit resulteerde onder meer in de effectievere implementatie van containertechnologie binnen Azure en meer automatisering van repetitieve taken. De samenwerking met Solvinity leidt, als het aan Van Leeuwen ligt, uiteindelijk naar Tokyo. “Onze ambitie is dat rond 2025 de FRISS Score dé standaard is in de branche. Na de uitbreiding naar Amerika is Azië als volgende aan de beurt. Wanneer we dat doel bereiken, gaat de champagne open.”

Download de case study van FRISS

Van een stabiele private cloud naar internationale public cloud

Wil je meer weten over de cloud transitie van FRISS en de toepassing van automatisering voor een schaalbare, veilige en flexibele infrastructuur?

Andere cases

Cases