30 november 2018

De weg naar toekomstbestendige digitale dienstverlening voor gemeenten

De overheid heeft in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’ aardige ambities neergelegd: “Overheidscommunicatie die nu nog fysiek plaatsvindt, moet in de toekomst ook digitaal kunnen: veilig, snel en goedkoop.” Alsof dat zo simpel is. Hoe bepaal je als gemeente waar je begint, en hoe zorg je dat je je beperkte middelen investeert in oplossingen die werkelijk toekomstbestendig zijn?

Kennis en kunde

Een gemeente die mee wil in de digitale vaart der volkeren heeft flink wat op haar bordje: maatschappelijke ontwikkelingen, bestuurlijke ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, veranderende wet- en regelgeving – via VNG Realisatie kan iedere gemeente een roadmap vullen met minimaal twaalf belangrijke aandachtspunten die gemeenten ergens op hun agenda (of in elk geval hun netvlies) moeten hebben staan.

Om daar de juiste keuzes in te maken is kennis nodig. Helaas is die kennis schaars en ervaring al helemaal: niet voor niets raken Nederlandse gemeenten nu al een kwart van hun kosten voor ICT-personeel kwijt aan externe medewerkersHet regeerakkoord zegt daarover: “Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, in dienst kunnen worden genomen.” Dat klinkt hoopgevend, maar in een arbeidsmarkt waar zoveel schaarste heerst, betekent meer geld niet automatisch ook dat je de juiste mensen vindt. Bovendien: is dat geld niet op een betere manier te besteden?

Het is een breed probleem: hoe behoud je ervaren mensen in je organisatie en waar vind je de juiste (technische) medewerkers in een snel veranderende (IT) wereld?

“Gemeenten houden graag controle, maar een open en transparante gemeente word je nooit als je alles intern probeert op te lossen.”

IT uitbesteden: wat en hoe dan?

Bij de meeste gemeenten groeit het besef dat, voor een moderne IT-strategie, uitbesteding de meest toekomstbestendige oplossing is. Gemeenten houden graag controle, maar een open en transparante gemeente word je nooit als je alles intern probeert op te lossen. De vraag is dan niet of, maar vooral wat je uitbesteedt en wat je zelf wilt blijven doen. Door goed af te bakenen wat je als kerntaak van je gemeente beschouwt en welke taken je beter aan externe specialisten kunt overlaten, voorkom je niet alleen dat gebrek aan essentiële kennis de gemeente op een soms gevaarlijke achterstand zet (denk aan cybersecurity), maar maak je ook tijd vrij voor interne teams om toegevoegde waarde te leveren (zoals een betere dienstverlening).

De vraag wat en vooral hoe er moet worden uitbesteed, kan nog een lastige noot zijn om te kraken. Gemeenten zien bijvoorbeeld best hoe cloud computing een heleboel voordelen heeft, maar vragen ons vervolgens een cloud op te bouwen in hun eigen datacenter, zodat ze ‘niet teveel controle uit handen geven’. Dat kàn wel – maar toekomstbestendig is het niet. Het is alsof je besluit gebruik te maken van de uitvinding van de stoomlocomotief door een spoorbaan aan te leggen die reikt tot aan de grenzen van je eigen bedrijfsterrein: je komt er niet veel verder mee en je loopt een serieus risico dat je later de aansluiting met de rest niet meer kunt vinden.

Net als de stoomlocomotief is cloud computing een uitvinding die je uitdaagt groter te denken. Het stelt je in staat gebruik te maken van standaard services (SaaS) en data uit te wisselen, bijvoorbeeld met andere gemeenten. Het geeft je de flexibiliteit om gebruik te maken van innovatieve oplossingen, die je kunt inschakelen en weer afsluiten zonder daarvoor kapitaalinvesteringen te doen of grote afschrijvingen voor lief te nemen.

Maar een transitie naar de cloud is niet de enige weg naar een toekomstbestendige ICT-omgeving. Een andere oplossing die je kunt overwegen is service integratie. Als gemeente krijg je te maken met steeds meer externe partijen die ICT-diensten leveren. Om optimaal van die diensten gebruik te maken, moeten ze zorgvuldig op elkaar worden afgestemd – maar dat op zich is weer een nieuw specialisme waar gemeenten (net als de meeste andere organisaties overigens) gewoonlijk weinig ervaring mee hebben. Je kunt proberen ook daarvoor expertise in huis te halen – of je haakt een ervaren partner aan die er simpelweg voor zorgt dat alle systemen waar je als gemeente afhankelijk van bent altijd optimaal blijven werken.

Toekomstbestendig

Is het eenvoudig de voordelen van een moderne IT-strategie te behalen? Nee. Niet als je alles zelf wilt blijven doen. Maar met een betrouwbare en ervaren IT-specialist in de arm kun je een heel eind komen. Bij Solvinity weten we precies hoe je je IT-omgeving zó kunt inrichten dat je ook in de toekomst gebruik kunt maken van alle voordelen én alle andere innovaties die eruit voortkomen. En hoe je ervoor zorgt dat alle IT-diensten en -leveranciers op een logische en soepele manier samen komen. Slim gebruik maken van deze mogelijkheden en van de beschikbare flexibiliteit, al dan niet in gezamenlijke initiatieven of centrale regelingen, maakt dat gemeenten beter in kunnen spelen op de veranderende vraag van de burger. De toekomst is nu!

Wil jij verder in gesprek? Neem contact op met onze Business Managers Pieter Kuijer (06-22888801 / pieter.kuijer@solvinity.com) en Anil Ozdemir (06-82119991 / anil.ozdemir@solvinity.com).

Lees ook

Meer

Kunnen we je verder helpen?

Maandag t/m vrijdag van 09:00 - 19:00 uur
Background Icon